حبابدار متالایز ( عایق حرارتی )

حبابدار متالایز ( عایق حرارتی )

نایلون حبابدار آلومینیم اندود شده (متالایز) جهت عایق بندی سطوح 

جهت عایق بندی دیوارها و سقف ، گرمایش از کف و عایق دور لوله ها در صنعت ساختمان ، سوله سازی و سایر مواردی که نیاز به عایق بندی در مقابل نفوذ سرما و گرما دارند .
حبابدار متالایز metalayz resize

گالری تصاویر